Browsing: Rencana

Segala puji dan puja kepada Kasih dan Cinta teragung, Allah ‘Azza Wa Jal, Tuhan sekalian alam. Yang memberikan setiap daya dan izin kepada manusia atas setiap…

Kriteria wanita yang ideal berdasarkan riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu ‘alayhi wa Sallam ini dihimpun dalam kitab Qurratul Uyun syarah Nazham Ibnu Yamun, karya Syaikh Muhammad At-…

Ummul Mukminin merupakan gelaran yang diberikan kepada para isteri Nabi Muhammad s.a.w. Jika ditinjau dari segi bahasa, ummul mukminin bererti “ibu orang beriman”. Gelaran itu menunjukkan…

Walaupun ada pandangan mazhab lain mengatakan suara dan seluruh badan wanita adalah aurat namun yang jelas mazhab kita Shafie yang menjadi ikutan majoriti umat Islam negara…

Raja Ali Haji dalam kitabnya Pengetahuan Bahasa memberikan sembilan kaedah menyemai adab dalam berbahasa atau dalam istilah masakini dikenali sebagai kesantunan berkomunikasi. Masyarakat Melayu yang diikat…

Jalaluddin Muhammad Balkhi-Rumi (1207-1273) terkenal sebagai seorang pujangga atau penyair Islam. Beliau merupakan seorang ahli fiqah, intelektual Islam, ahli kalam dan ahli tasawuf yang bermazhab Sunni.…

Selama 15 tahun beliau menghabiskan masa di tanah airnya. Kemudian beliau berpindah ke Karachi untuk meneruskan pengajian di sana, kemudian ke Amerika Syarikat hingga memperoleh Ph.D…